اخبار - تگ : صوتی و تصویری

آشنایی با اصطلاحات تصویری

نوشته شده در : دوشنبه 09 آذر 1394

اصطلاحات دنیای دیجیتال بی شمار است. در بین آنها خانواده صوت و تصویر دارای صدها نوع کلمه،اصطلاح و استاندارد گوناگون هستند. بسیاری از کاربران در تمام نقاط جهان، از معانی آنها بدون اطلاع هستند. لزوم دانستن این اطلاعات، در زمان خرید یک سیستم صوتی و تصویری نمایان می شود. (ادامه ...)