اخبار - تگ : ذهن انسان

مکالمه دو فرد از طریق ذهن از فاصله ۸ هزار و ۴۷ کیلومتری

نوشته شده در : چهارشنبه 07 مهر 1395

دانشمندان توانستند برای اولین بار ارتباط مستقیمی را بین دو ذهن ایجاد کنند. (ادامه ...)