اخبار

مدیریت منابع انسانی HRM چیست ؟

نوشته شده در : دوشنبه 09 آذر 1399
سیستم مدیریت منابع انسانی یک مدل کاملی از HR است که اطلاعات مربوط به کارمندان و کارکنان مانند مدیریت مرخصی، حضور، نظم، روند ارزیابی، وام و حق بیمه را جمع آوری و ثبت می کند. این سیستم به کارمندان اجازه می دهد تا اطلاعات شخصی خود را پیگیری کنند.
 

  سیستم مدیریت منابع انسانی یک مدل کاملی از HR است که اطلاعات مربوط به کارمندان و کارکنان مانند مدیریت مرخصی، حضور، نظم، روند ارزیابی، وام و حق بیمه را جمع آوری و ثبت می کند. این سیستم به کارمندان اجازه می دهد تا اطلاعات شخصی خود را پیگیری کنند.

HRM در واقع مدیریت کارمندان یک کسب و کار می باشد که این کارمندان و کارکنان را دارایی کسب و کار در نظر می گیرند. در این زمینه، گاهی به کارمندان به عنوان سرمایه انسانی اشاره می شود. HRM به مشاغل و کسب و کارها کمک می کند تا بار کاری خود را کاهش دهند و وظایف منابع انسانی خود را با کارایی بیشتری انجام دهند. 

اهداف مدیریت منابع انسانیاهداف HRM را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

اهداف اجتماعی

اقداماتی که در جای خود برای پاسخگویی به نیازهای اخلاقی و اجتماعی یا چالش های شرکت و کارمندان انجام می گیرد و می تواند شامل مواردی مانند فرصت برابر و حقوق برابر برای کار برابر باشد.اهداف سازمانیاقداماتی که برای کمک به تضمین کارآیی سازمان انجام می شود که شامل آموزش، استخدام تعداد مناسب کارمندان برای یک کار معین یا حفظ نرخ بالای حفظ کارمندان است.


اهداف عملکردیدستورالعملهایی که به صورت کلی برای حفظ عملکرد درست منابع انسانی در سازمان به کار می روند که شامل تخصیص درست تمام منابع انسانی می شود.


اهداف شخصیمنابعی که برای حمایت از اهداف شخصی هر کارمند استفاده می شود که شامل ارائه فرصت برای آموزش یا پیشرفت شغلی و همچنین حفظ رضایت کارکنان است.

 


نرم افزار HRMتقریباً تمام زمینه های HRM نرم افزار پیشرفته ای دارد که درجات مختلف بسیاری از فرایندهای HR را خودکار می کند. به عنوان مثال، استخدام کاندید شغلی رشد چشمگیری در تعداد پلتفرم ها و سیستمهای نرم افزاری داشته است که هم به کارفرمایان و هم به کارجویان کمک می کند تا به طور الکترونیکی سازمانها و کاندیدها را با یکدیگر مطابقت داده و سپس به مدیریت فرآیندهای مصاحبه، استخدام و اشتغال کمک کنند.

​​

برچسب ها : نیروی انسانی